• History

  ประวัติและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆของสหภาพยุโรป ตั้งแต่เริ่มต้น วิวัฒนาการและโครงสร้างต่างๆของ สหภาพยุโรป

 • Economy

  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ บทความวิเคราะห์ เศรษฐกิจและสภาพการเงิน การตลาด ของสหภาพยุโรปทั้งโดยรวมและแยกของประเทศสมาชิก

 • Political

  สาระข่าวสารและบทความน่าอ่านเกี่ยวกับการเมืองของสหภาพยุโรปจากนักวิชาการต่างๆที่มีชื่อเสียง รวบรวมมาให้ท่านได้อ่านอย่างจุใจที่นี่ที่เดียว

About

About

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ EU169

eu169.com เว็บที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจ และสาระต่างๆเกี่ยวกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) อาทิเช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจหรือสภาพทางการเงิน และอื่นๆ
 • 25

  member states

 • 4475k km2

  Area

 • 510M

  Population

 • $16.477 trillion

  GDP

EuroPEAN Slogan

Unity in Diversity

Institutions of the European Union

Recent News

บทความข่าวสารล่าสุดของสหภาพยุโรป

 • สหภาพยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง ?

  สหภาพยุโรป คือ สหภาพแห่งเศรษฐกิจและการเมือง มีรัฐสมาชิกจำนวน 28 ประเทศ ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยสหภาพยุโรปได้ทำการพัฒนาตลาดเดี่ยวภายใต้ระบบกฎหมาย ซึ่งสร้างทุกอย่างให้เป็นมาตรฐาน นโยบายของสหภาพยุโรป คือ การเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการ รวมทั้งลงทุนอย่างอิสรเสรีในตลาดเดี่ยว มีองค์กรตัดสินใจหลัก 7 องค์กร ได้แก่ ที่ประชุมยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป ศาลผู้สอบบัญชียุโรป สหภาพแห่งนี้เกิดขึ้น จากประชาคมถ่านหิน – เหล็กกล้า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1951 , ค.ศ.1958 ตามลำดับ โดยสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปผลิตสินค้าจำนวน 16.477 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 22.2% ของ GDP คิดเป็น 16.9% เมื่อวัดในเรื่องอำนาจซื้อ นอกจากนี้ประเทศสหภาพยุโรปจำนวน 26 จาก 28 […]

 • สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?

  สหภาพยุโรป คือ การรวมกลุ่มกันของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนยุโรป มีความจุดประสงค์ขอความร่วมมือ ทางด้านการเมือง , เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การดูแลแบบสถาบันแบบเหนือรัฐ อันมีขนาดใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างคงถนถาวรระหว่างประเทศ ในหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศสมาชิกตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทผู้นำของ EU ในประชาคมโลก วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง รวบรวมระบบเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือพัฒนาสังคม ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของประเทศสมาชิกให้รวมกันเป็นหนึ่งอันเดียว เพื่อยกระดับชีวิตของประชากรยุโรป เพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากร ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ ผลการดำเนินงาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งปี 1982 สหภาพยุโรปได้ติดต่อค้าขายภายในกลุ่ม มีจำนวนเงินสูงเป็น 25 เท่าของ ค.ศ.1958 โดยเป็นการค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะการขายสินค้าภายในกลุ่มที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อนำการค้ามาเปรียบเทียบในช่วงปี ค.ศ.1958 กับ 1982 แล้ว ปรากฏว่าสหภาพยุโรปได้ส่งสินค้าไปยังกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีมูลค่ามากถึง 18 เท่า พร้อมทั้งยังสั่งสินค้านำเข้าสูงถึง 13 เท่าของ ค.ศ.1958 จากตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปเลิกจำกัดปริมาณสินค้าขาเข้า และยกเลิกภาษีศุลกากรจากประเทศสมาชิก รวมทั้งลดหย่อนข้อจำกัดอื่นๆอีกมากมาย […]

 • สหภาพยุโรป คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

  สำนวนไทยได้กล่าวไว้ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ซึ่งเช่นเดียวกันกับประเทศแต่ละประเทศหากไร้ซึ่งที่พึ่งพาการจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือในด้านต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีองค์กร หรือ ที่หลายคนเรียกกันโดยทั่วไปว่าสหภาพนั้นก็จะทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีผู้นำและจะรวมตัวกันเพิ่มถ่วงดุลอำนาจให้สมดุลนั่นเอง และสหภาพต่างในโลกของเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายสหภาพ แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้กับสหภาพยุโรปที่เรามักจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะมารู้กันว่าสหภาพยุโรปทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไร สหภาพยุโรปหรือ European Union (EU) ถูกตั้งขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957 โดยการลงสนธิสัญญาโรม จนทำให้ประเทศสมาชิกเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพ ความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุโรป ลดสงครามในการแย่งชิงฆ่าฟันกันไปได้จนเกิดความสงบบสุขถือเป็นความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้น เริ่มแรกในการก่อตั้งสหภาพยุโรปมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก ในแรกเริ่มก่อตั้งยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าสหภาพยุโรปแต่ก่อตั้งกันในนาม ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community – ECSC) จนมีสมาชิดเข้ามาเพิ่มในแต่ละปีจนมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ […]

CONTACT US

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกัวสหภาพยุโรปได้ทางช่องทางด้านล่าง