china model

The Terracotta Warriors มหาสุสานของจักรพรรดิ์จีน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ (The Terracotta Warriors) คือมหาสุสุสานของจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้ แห่งราชวงศ์ฉิน อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตำบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ซึ่งไนปี 1987 ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของจีน มหาสุสานนี้ถูกค้นพบโดยชาวนาคนหนึ่งชื่อว่า ซีหยาง ได้ขุดดินเพื่อทำบ่อน้ำ แต่ก็ต้องพบเจอกับหุ่นทหารดินเผา

china tibet

ท่องเที่ยวจีนดินแดนที่สูงที่สุดบนเทือกเขาหิมาลัย

ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจีนแล้วมีแหล่งที่เที่ยวมากมายให้เราเลือกไป การจะไปเมืองจีนได้ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะอยู่ไม่ใกล้จากประเทศของเรามากนัก วันนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสอากาศที่หนาวเหน็บเย็นเหยือก บนเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกบนยอดเขาหิมาลัยกัน นั้นก็คือพระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ที่นี่ถือเป็นดินแดนหลังคาโลกที่มีเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ด้วย เขตติดต่อของเขตปกครองตนเองทิเบต ทิศใต้ติดกับประเทศเนปาล ประเทศภูฎาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐกะฉิ่น (ประเทศเมียนมา) รัฐอัสสัมและรัฐนาคาแลนด์ ประเทศอินเดีย ทิศตะวันออก

china wall

กำแพงเมืองจีนสุดยอดมรดกของโลกที่ควรรู้จัก

กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของประเทศจีนที่มีความยิ่งให้ที่สุดในโลกปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่แล้ว สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน The Great Wall คนส่วนใหญ่มักจะเกิดคำถามว่ากำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวเท่าไร โดยการคำนวณระยะทางได้ความยาวทั้งสิ้น 6,276.442 กิโลเมตรการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวนานจนคุณต้องอึ่งนั้นก็คือใช้เวลาไปจนแล้วเสร็จถึง 2 พันปี โดยการสร้างครั้งแรกเมื่อศตวรรษ ที่ 8 ก่อนคริสตกาล ชื่อของกำแพงเมืองจีนเมื่อก่อนเรียกว่า “barrier” “rampant” หรือ “fortress”