ทำความรู้จักกับประเทศมหาอำนาจทางฝั่งยุโรป

ประเทศมหาอำนาจ คือ ประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า มีความแข็งแกร่ง จนกระทั่งแผ่กำลังของตนในระดับโลกได้ด้วยความเข้มแข็ง ลักษณะสำคัญของประเทศมหาอำนาจ คือ มีกำลังอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจที่โดดเด่น รวมทั้งต้องมีอิทธิพลทางการทูตรวมทั้งต้องมีอำนาจแบบอ่อน โดยเป็นสาเหตุให้ประเทศด้อยอำนาจ ต้องทำการพิจารณารับฟังความคิดเห็นของประเทศมหาอำนาจ ก่อนทำกิจกรรมการใดๆ ของประเทศตนเอง

โดยผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ลักษณะเด่นของประเทศมหาอำนาจ คือ ต้องสามารถจำแนกขีดความสามารถ ได้ในบางครั้ง อีกทั้งสถานภาพของประเทศมหาอำนาจ ต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานประชุม ณ กรุงVienna หรือการประชุมของหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น การประชุมของ UNSC เป็นต้น

คำว่า ประเทศมหาอำนาจ ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในยุคหลังนโปเลียน การแบ่งขั้นของประเทศด้อยอำนาจกับประเทศมหาอำนาจเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้สนธิสัญญาเชามง ค.ศ. 1814 จากจุดนี้นี่เอง ทำให้ดุลภาพแห่งอำนาจระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน

เยอรมนีมหาอำนาจแห่งทวีปยุโรป

2560

เยอรมนี เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแห่งทวีปยุโรป อันมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรองเพียงสหรัฐฯ , จีน , ญี่ปุ่น เท่านั้นประเทศเยอรมนีมีพื้นที่ทั้งหมด 357,021 ตารางกิโลเมตร ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศเดนมาร์ก ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพพ่วงด้วยรัฐสวัสดิการนครหลวงคือ Berlin อัดแน่นไปด้วยประชากร 3.5 ล้านคน Berlin เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุด  อันดับ 2 ของสหภาพยุโรปอีกด้วย โดยเป็นรองจากกรุง London ของประเทศอังกฤษ เท่านั้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ผสมกันไปทั้งนิกายCatholic กับ นิกายProtestant , มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 4.4 ล้านคน และเป็นยิวอีก 99,000 คน ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง EU รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการก่อตั้งสหภาพการเงินร่วมกับสมาชิกอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Eurozone อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ระหว่างประเทศอีกหลายกลุ่ม ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ, OECD, NATO, G7 และ G20

เยอรมนี จัดเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรป เนื่องจากมีผลงานอันยอดเยี่ยม เป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีนแผ่นเดินใหญ่เท่านั้น สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ , เครื่องจักร , สินค้าHi Tech รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทั่วโลกต่างรู้จักกันดี ได้แก่ Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche , Audi มีศูนย์กลางทางการเงินอยู่ ณ เมืองFrankfurt โดยจากผลตัวเลขล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี 2560 พบว่าเยอรมันมีอัตราการว่างงานของประชากรอยู่ที่ 5.7% เท่านั้นเอง

admin