ทำความเข้าใจกับเส้นทางของเขตการค้าเสรี

ทำความเข้าใจการค้าเสรี

การค้าเสรี เป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ มันคือการซื้อ – ขายสินค้ารวมทั้งบริการระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มเติม รวมทั้งปราศจากการกีดกันทางการค้าทั้งหลาย และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน , เคลื่อนย้ายทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างอิสรเสรี

การค้าเสรี เป็นการค้าอันปราศจากการกีดกันจากรัฐบาล ในเรื่องของการค้าทั้งระหว่างปัจเจกบุคคลและบริษัท ซึ่งอยู่คนละประเทศ ตามปกติแล้ว การค้าระหว่างประเทศจะต้องถูกจำกัดด้วยการเสียภาษี , เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการนำสินค้าเข้าและการส่งออกสินค้า ,รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนำเข้า ตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจ คือการค้าเสรี ต้องยกเลิกปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีนั้น นานาประเทศที่ตกลงกันอาจสร้างข้อจำกัดบางประการขึ้นมาก็ได้ โดยนักวิจารณ์มองว่าการกระทำนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทนั่นเอง

ประเทศที่รวมตัวกันบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ได้เปิดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังเกิดการสงสัยกันอยู่ว่าการค้าเสรีนั้น สามารถช่วยประเทศโลกที่ยังไม่พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งการค้าเสรีนั้นสามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศโลกที่ 3 ได้จริงหรือไม่

ทำความเข้าใจเขตการค้าเสรี

เขตการค้าเสรี เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจ ในการเปิดการค้าแบบเสรี แต่ก็มีข้อกำจัดบางระการ คือ ในเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากร , การจำกัดส่วนแบ่ง รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษกับสินค้าส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่สินค้าทุกประเภท ที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศกัน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเช่นนี้ มีเป้าหมาย คือ ต้องการลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งทำข้อจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มี อีกทั้งมีการใช้อัตราภาษีสูงกว่าเดิม กับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม โดยการทำเขตการค้าเสรีในอดีต เน้นหนักในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า คือ การลดภาษีซึ่งไม่ได้เป็นภาษีเป็นหลัก แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆนี้ มีการเปลี่ยนแปลง คือ รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ และเสรีการลงทุนด้วย

แต่อย่างไรก็ตามการนำเขตการค้าเสรี มาใช้จริงนั้นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าที่คิด และถ้าต้องการนำมาใช้จริงจนบังเกิดผลในด้านดี ประเทศทั้งหลายจำเป็นต้องเร่งพัฒนาไปสู่การเป็นสหภาพศุลกากรโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการหลบหนีภาษี เพราะประเทศนอกประเทศนอกกลุ่ม ก็พยายามส่งสินค้าเข้ามายังประเทศที่ทำการค้าเสรี โดยเป็นการถ่ายเทสินค้าภาษีต่ำเข้าไปในประเทศในเขตการค้าภาษีสูงนั่นเอง แต่ปัญหานี้ก็ยังมีทางออก คือ ให้ทำการแปลงภาษีศุลกากรของประเทศในกลุ่มสมาชิกให้เท่ากันทั้งหมด

admin