บทบาทของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก

ในปี 2017 บทบาทของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก ยังคงมีความโดดเด่น จนเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ อีกทั้งเป็นการคานอำนาจของอำนาจฝั่งตะวันตกอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา,ยุโรป อาจมีรัสเซียด้วย

เศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวด้วยอัตราที่สูง ในอัตรา 6-7 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ด้วยตัวเลขนี้เพียงอีกไม่นานเกินรอจีนจะมีขนาดทางด้านเศรษฐกิจแซงหน้าญี่ปุ่นอย่างแน่นอน โดยขึ้นไปอยู่อันดับ 2 เป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

จากข้อมูลพบว่าสัดส่วนของการส่งออก – นำเข้าสินค้ารวมทั้งบริการของจีน ก็มีมากขนาด 1 ใน 4 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลก โดยการที่เศรษฐกิจของจีนใหญ่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงอย่างนี้ ผลประโยชน์ของจีนในภาคส่วนต่างๆของประเทศ ก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ความร่ำรวยของประเทศจีนเกิดขึ้น จากนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับการหลั่งไหลของเงินทุนบวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากตะวันตก อีกทั้งขณะนั้นประเทศจีนมีกำลังแรงงานมนุษย์อย่างเหลือเฟือ ส่วนอัตราแรงงานยังคงอยู่ระดับต่ำ ส่วนแรงงานจีนเป็นแรงงานชั้นเยี่ยมที่นำมาฝึกฝนได้ง่าย เป็นไว จีนเลยสามารถส่งสินค้าของประเทศตนเอง ออกไปบุกตลาดอเมริกาและบุกยุโรปได้อย่างหมูๆ จีนมีความน่ากลัว ตรงที่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีแถมมีราคาถูก จนได้รับการขนานนามอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นโรงงานของโลก ต่อมาจีนสามารถบุกตลาดโลกได้สำเร็จ ส่งผลให้การจ้างงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประชาชนก็มีรายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน และบทบาทของจีนในเวทีการเมืองนานาประเทศ ทั้งแบบทวิภาคี – พหุภาคี ก็มีเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การเมืองและการทหารของจีนก็เกิดความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว จนกระโดดขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชีย พอประเทศจีนขึ้นมามีฐานะเป็นมหาอำนาจ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ,การทหาร , การเมืองรวมทั้งการเงินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีฐานะที่แข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่นเสียอีก เนื่องจากจีนเป็นอิสรเสรีจากอเมริกามากกว่าญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้จีนจึงได้รับความเกรงใจจากประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งในทวีปเอเชีย , ละตินอเมริกา,แอฟริกา ถูกยกย่องในฐานะที่เป็นตัวถ่วงดุลของสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ได้อย่างน่าภาคภูมิใจกับความเก่งกาจของจีน

จากความแกร่งนี้ ทำให้ในทศวรรษนี้และทศวรรษหน้า ก็ล้วนเป็นทศวรรษของจีนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวมากขึ้นในทวีปเอเชีย แน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป จีนก็คงจะกลับไปเป็นมหาอำนาจทางทะเล เหมือนในครั้งอดีต ที่จีนเคยลงทุนสร้างกองทัพเรือรวมทั้งได้แสดงแสนยานุภาพให้ทั่วโลกได้ตระหนัก โดยการออกเดินทางไกลไปเกือบรอบโลกมาแล้ว ใครจะไปรู้ ไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์อาจย้อนกลับไปสู่อดีตอีกครั้งก็เป็นได้

admin