บทบาทของ เยอรมนี และ Brexit ในสหภาพยุโรป

ภายหลังจากสหราชอาณาจักร ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการจาก EU ได้สร้างกระแสวิพากษ์ – วิจารณ์ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติเป็นอย่างมาก เพราะ EU คือ องค์กรระดับประเทศขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ โดยนับตั้งแต่การเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปี 1993 ซึ่งเปลี่ยนจาก EC มาเป็น EU ก็ยังไม่มีประเทศใดออกมาขอถอนตัวในการเป็นสมาชิกอีกเลย ซึ่งทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้นานาประเทศต่างให้ความสนใจว่า EU จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองน้อยที่สุด

EU ไม่สบอารมณ์จากการถอนตัวของ UK

ข้อพิพากษ์อันน่าสนใจในข้อต่อมาก็คือ เรื่องประเด็น Brexit คือ เหตุใดกันเล่าที่ EU ไม่ค่อยพึงพอใจ ทั้งๆที่ความจริงแล้ว EU ก็ไม่ได้สนใจ UK อยู่แล้ว โดยการถอนตัวในครั้งนี้ของ UK เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจต่อความอ่อนแอทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง เพราะท่าทีของสหรัฐกับรัสเซียเองต่าง ก็มีอาการแข็งข้อมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ทางฝ่าย EU เองเลือกที่จะใช้นโยบายแบบไม่จริงจัง ทั้ง ปัญหาผู้ลี้ภัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคได้ หรือทาง EU ให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าทหาร จนกระทั่งก่อเกิดเป็นช่องโหว่ ส่งผลให้การทหารของแต่ละประเทศเกิดความอ่อนแอลง เพราะฉะนั้นการออกจากการเป็นสมาชิก จะช่วยให้ประเทศมีอำนาจในการจัดแบ่งงบประมาณ ตลอดจนออกนโยบายทางการทหารได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่ UK มีอำนาจทางการทหารอยู่ใน NATO สูงอยู่แล้ว จึงอาจทำให้ UK คาดการณ์เอาว่าการแยกตัวออกมา ย่อมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือส่งผลกระทบความมั่นคงของกองทัพสักเท่าไหร่นัก และ Brexit ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่เกิดจากความอ่อนแอทางทหารของ EU ซึ่งไม่อาจตอบสนองความต้องการหรือผลประโยชน์ในระดับชาติของ UK ได้นั่นเอง

นับเป็นต้นมาจากปี 2013 จนมาถึงปี 2017 จะเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองใน EU ขึ้นอย่างรุนแรง หากแต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงมีท่าทีในทางด้านบวก อีกทั้งยังมีแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างจีนที่ดีขึ้น จึงทำให้ตลาดการค้าทางเอเชียของ EU ไม่น่าเป็นกังวลมากเท่าไหร่ นอกจากนี้ถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ ประเทศเยอรมนีจะได้เข้ามามีบทบาท พร้อมมีอำนาจอย่างมหาศาลในทางเศรษฐกิจของกลุ่ม EU

สรุปแล้ว

การเมือง EU เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกับสถานการณ์การเมือง ก็ยังส่งผลกระทบต่อกันอยู่เสมอ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะยืนยันอนาคตของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ , ภูมิภาค หรือในระดับโลก หากแต่ EU จะต้องพิสูจน์บทบาททางการเมืองอีกมาก เพื่อเรียกความเชื่อมั่นระดับนานาชาติกลับคืนมา

admin