2

จีนประเทศที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รวบรวมความหลากหลายของอารยะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมานับพันปีตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่รวม 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม มีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

2.2

เมืองหลวงของจีนคือ ปักกิ่งหรือ เป่ยจิง ตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมต่างๆ เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตของปรุเทศต่าง ๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจากต่างประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนของบริษัทต่างชาติจำนวนมาก

33

ประเทศจีนมีประชากรรวม ประมาณ1,347.3 ล้านคน ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน มีการอยู่ร่วมกันของชนชาติต่าง ๆ อยู่รวมกันถึง 56 ชนชาติ โดยแบ่งเป็นชาวฮั่น ร้อยละ 93.3 ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อย รูปแบบของการปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล

การแบ่งเขตปกครองของจีน

4.3

-เขตปกครองตนเอง ได้แก่ มองโกเลีย หนิงเซี่ย , ซินเจียง , กวางสี , และทิเบต

– มหานครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ได้แก่ ปักกิ่ง ,  เซี่ยงไฮ้ , เทียนจิน ,  ฉงชิ่ง

-เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกง , มาเก๊า

4.5

ประเทศจีน สถาปนา ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเสาหลักในการดำเนินการปกครองประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลัทธิ มาร์กซ์ -เลนิน และความคิดของ “เหมา เจ๋อตุง” โดยประยุกต์เข้ากับแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความทันสมัยให้แก่ระบอบสังคมนิยม

3.4