ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากสหภาพยุโรป

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2557  EU ได้ลดระดับความสัมพันธ์กับไทยลง ด้วยการระงับการมาเยือนอย่างเป็นทางการ , ไม่ลงนามในกรอบตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน จนกว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะเมื่อประเทศใดก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงทางจนนำไปสู่ระบอบเผด็จการ ก็จะถูก EU กดดันเพื่อให้แก้สถานการณ์โดยเร็ว บทลงโทษของ EU ก็มีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ออกแถลงการณ์วิจารณ์อย่างเป็นทางการ , ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต , จวบไปจนถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และขั้นร้ายแรงที่สุด คือการใช้กำลังทางทหาร โดยเป็นบทลงโทษสูงสุด ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร โดย คสช. ในปี 2557 ทาง EU จึงใช้หลักการเดียวกันนี้บีบประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม EU รอการปลดล็อก พร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยมานานแล้ว รวมทั้งมีความคาดหวังว่าประเทศไทย จะได้ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจนเสียที เพราะ EU จะได้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อไทยได้ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งเข้ามาช่วยกดดันให้ประเทศไทยเดินตาม Road map ประชาธิปไตยตามที่ คสช.เคยลั่นวาจาเอาไว้

ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากสหภาพยุโรป

ประเทศไทยมีความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มาก เนื่องจากตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วย นอกเหนือจากกลุ่มอาเซียนแล้ว ประเทศไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน 10+3 , 10+6 , กลุ่ม APEC , กลุ่ม ASEM อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ EU ให้ความสำคัญมาก ในฐานะตัวเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชีย-แปซิฟิก อีกทั้งยังประตูเพื่อพาเปิดเข้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่แถมมีกำลังซื้อมาก ในภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แค่อาเซียนก็มีการเติบโตกว่า 5% ต่อปีอยู่แล้ว จากเหตุผลนี้เองที่ EU ไม่อาจมองข้ามไทยได้

ประโยชน์จากสหภาพยุโรป จะเป็นการชักนำไปสู่การเจรจา FTA โดย EU ต้องการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐาน ส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศในอาเซียนอีกด้วย

การค้าแบบเสรี คือข้อตกลงที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย แต่ใครจะได้ประโยชน์มากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของแต่ละประเทศ นี่เป็นเวลา 4 ปีแล้ว ที่เกิดเหตุระงับความสัมพันธ์ทางการเมือง มันอาจไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องการค้าและการลงทุนมากเท่าไหร่ แต่เมื่อไหร่ที่ประเทศไทยกับ EU สามารถตกลงในเรื่องของการค้าเสรีและจัดตั้ง FTA ได้สำเร็จ ก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าทั้ง 2 ฝ่าเกิดความแนบแน่นยิ่งขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่นี้อย่างแน่นอ

admin