มุมมองของคนทั่วโลกที่มีต่อสหภาพยุโรป

ในปี 2016 เกิดเรื่องอันน่าตกใจขึ้น เมื่อประชาชนชาวอังกฤษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 46 ล้านคน ได้ลงคะแนน 52 ต่อ 48 % โหวตให้อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่น่าจะเป็นปมปัญหาบางอย่างมากกว่า และปัญหานั้นก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องในอดีต ซึ่งประเทศอังกฤษเคยเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ เคยเป็นเจ้าอาณานิคมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันนี้กลับกลายต้องมาเป็นรองเยอรมัน และฝรั่งเศส ทั้งที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกตน นอกจากนี้ยังบังคับให้มีการเปลี่ยนสกุลเงินรวมทั้งมาตราชั่งตวงวัดต่างๆตามแบบยุโรป ทำให้ความรู้สึกของอังกฤษที่มีต่อสหภาพยุโรปเกิดความสั่นคลอนจนถึงขั้นแตกหัก

และชาวยุโรปต่างๆซึ่งเป็นประเทศเกาะ เช่น ไอร์แลนด์ หรือกรีนแลนด์ ก็เป็นประเทศรักในชาตินิยมเป็นอย่างมาก ต่างจากชาวยุโรปอื่นๆที่เป็นประเทศแผ่นดินใหญ่ โดยชาวยุโรปแผ่นดินใหญ่มีความรู้สึกว่าตัวเองคือชาวยุโรปอย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ชาวยุโรปที่เป็นเกาะจึงมีความรู้สึกอยากเอาชนะ ฝรั่งเศสกับเยอรมันบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากในสมัยโบราณเคยก่อสงครามสู้รบกันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ชาวยุโรปที่เป็นเกาะมีความรู้สึกต่อสหภาพยุโรปเหมือนชาวอังกฤษ แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าเพราะยังไม่เกิดการแตกหัก

หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ โลกจับตามองสหภาพยุโรป ภายใต้ความคิดว่า การรวมกลุ่มของ EU ให้ความสำคัญรวมทั้งยึดหลักการอันหลากหลาย เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วม ไม่กีดกันคนในสังคม ไม่ เต็มไปด้วยหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสันติภาพ แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดที่มองสหภาพยุโรปก็แตกออกเป็น 2 ฝ่าย

  • แนวคิดแรกคือ มองโลกตามความเป็นจริง คือ EU ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก ถึงแม้จะดูว่ากลมเกลียวกันแค่ไหนก็ตาม โดยสมาชิกแต่ละประเทศก็ยังคงแสวงหาผลประโยชน์ของชาติตัวเองภายในกลุ่ม EU และการที่อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ EU ก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นความจริงบางอย่าง ของแนวคิดนี้ในการอธิบายปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจริง ในกลุ่ม EU
  • แนวคิดที่ 2 มองว่ามาจากผลกระทบ โดยแนวคิดนี้ก็ สามารถใช้อธิบายได้เรื่องราวบางอย่างของพัฒนาการกลุ่ม EU คือแรกเริ่มเดิมทีกลุ่มนี้มาจากจุดเริ่มต้นจากการเป็นประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า จนพัฒนากลายมาเป็นตลาดเดียว รวมทั้งใช้เงินสกุลเดียวกัน จากแนวคิดนี้เอง จึงทำให้อำนาจของกลุ่ม EU เกิดปัญหา คือลำพังสมาชิกแต่ละประเทศไม่อาจแก้ไปปัญหาด้วยตัวเอง ทั้งในเรื่องสำคัญอย่าง เศรษฐกิจ , ความมั่นคง ,สิ่งแวดล้อม อีกทั้งแนวคิดนี้ทำให้พัฒนาการของ EU ก้าวไปสู่ระบบสหพันธรัฐ ซึ่งเห็นได้จากหลักการซึ่งสหภาพยุโรปยึดมั่น เช่น ระบอบประชาธิปไตยเสรี , สิทธิมนุษยชน , การคัดเลือกรัฐบาลจากตัวแทนประชาชน เป็นต้น

admin