สหภาพยุโรป คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

สำนวนไทยได้กล่าวไว้ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ซึ่งเช่นเดียวกันกับประเทศแต่ละประเทศหากไร้ซึ่งที่พึ่งพาการจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือในด้านต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีองค์กร หรือ ที่หลายคนเรียกกันโดยทั่วไปว่าสหภาพนั้นก็จะทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีผู้นำและจะรวมตัวกันเพิ่มถ่วงดุลอำนาจให้สมดุลนั่นเอง และสหภาพต่างในโลกของเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายสหภาพ แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้กับสหภาพยุโรปที่เรามักจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะมารู้กันว่าสหภาพยุโรปทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไร

สหภาพยุโรปหรือ European Union (EU) ถูกตั้งขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957 โดยการลงสนธิสัญญาโรม จนทำให้ประเทศสมาชิกเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพ ความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุโรป ลดสงครามในการแย่งชิงฆ่าฟันกันไปได้จนเกิดความสงบบสุขถือเป็นความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้น

เริ่มแรกในการก่อตั้งสหภาพยุโรปมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก ในแรกเริ่มก่อตั้งยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าสหภาพยุโรปแต่ก่อตั้งกันในนาม ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community – ECSC) จนมีสมาชิดเข้ามาเพิ่มในแต่ละปีจนมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย ลิทัวเนีย  มอลตา โปแลนด์ โลวีเนีย และสโลวาเกีย

ซึ่งในการที่ทั้ง 25 ประเทศมารวมกันนี้การที่จะเกิดความเป็นหนึ่งและเสถียรภาพก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำและอยู่ถายใต้กฎหมายเดียวกัน และสถาบันที่สำคัญในการเข้ามามีบทบาทกับสหภาพ EU ก็คือ

  • คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกในการร่างระเบียบข้อบังคับ นโยบายทางเศรษฐกิจ และงบประมาณ
  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีหน้าที่ร่างกฎหมาย และเป็นตัวแทนทางการเมืองในการเจรจาเรื่องต่างๆ
  • สภายุโรป (European Parliament) ในการเลือกตั้งคนเข้ามาทำงานในสภาจะมีวาระทั้งหมด 5ปี แล้วจึงทำการเลือกตั้งใหม่ หน้าที่หลักก็จะเป็นเรื่อง พิจารณาร่างกฎหมาย พิจารณาการอนุมัติงบประมาณ เป็นต้น
  • คณะมนตรียุโรป (European Council) ฟน้าที่ของคณะรัฐมนตรีคือหนึ่งในคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้ามาเป็นประธานาธิบดี และเป็นประธานในการประชุม เป็นต้น

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทุกท่านคงจะพอเห็นถึงความสำคัญของการรวมกันของสหภายุโรปกันแล้ว ซึ่งจะเห็นได้มาการที่เราเกิดความสามัคคีแล้วก็จะเกิดความเข้มแข็งจนยากที่พังทลายลงได้ ดังความยิ่งใหญ่ของ EU นั่นเอง

admin