กำแพงเมืองจีนสุดยอดมรดกของโลกที่ควรรู้จัก

china wall
กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของประเทศจีนที่มีความยิ่งให้ที่สุดในโลกปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่แล้ว สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน The Great Wall คนส่วนใหญ่มักจะเกิดคำถามว่ากำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวเท่าไร โดยการคำนวณระยะทางได้ความยาวทั้งสิ้น 6,276.442 กิโลเมตรการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวนานจนคุณต้องอึ่งนั้นก็คือใช้เวลาไปจนแล้วเสร็จถึง 2 พันปี โดยการสร้างครั้งแรกเมื่อศตวรรษ ที่ 8 ก่อนคริสตกาล ชื่อของกำแพงเมืองจีนเมื่อก่อนเรียกว่...
More