กำแพงเมืองจีนสุดยอดมรดกของโลกที่ควรรู้จัก

china wall

กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของประเทศจีนที่มีความยิ่งให้ที่สุดในโลกปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่แล้ว สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน The Great Wall

คนส่วนใหญ่มักจะเกิดคำถามว่ากำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวเท่าไร โดยการคำนวณระยะทางได้ความยาวทั้งสิ้น 6,276.442 กิโลเมตรการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวนานจนคุณต้องอึ่งนั้นก็คือใช้เวลาไปจนแล้วเสร็จถึง 2 พันปี โดยการสร้างครั้งแรกเมื่อศตวรรษ ที่ 8 ก่อนคริสตกาล ชื่อของกำแพงเมืองจีนเมื่อก่อนเรียกว่า “barrier” “rampant” หรือ “fortress” และได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยจนถึงชื่อที่มีความสวยงามอย่าง Purple Frontier” และ “Earth Dragon” พอมาถึงศตวรรษที่ 19 ก็ได้มาการตั้งชื่อเป็นทางการอย่าง “The Great Wall Of China“ คนแรกที่เป็นชาวตะวันตกที่ได้มีโอกาสไปเหยียบลงบนกำแพงนี้มีชื่อว่า Bento de Gois ในปี 1605 ซึ่งเป็นชาวโปรตุเกส โดยในตำนานได้มีการกล่าวว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นใช้กระดูกคนตามมาสร้างเป็นกำแพงเมืองนี้นั้นไม่เป็นความจริงจากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าชาวจีนได้หาของที่หาง่ายๆอย่าง ดิน ดินเหนียว กรวด หิน ไม้ หินอ่อน หินแกรนิต โคลน ในการสร้าง จากการรายงานของนักสำรวจอนุรักษ์ได้กล่าวว่ากำแพงเมื่อจีนในปัจจุบันนี้เหลือเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และกำลังสั่นลงเรื่อยๆเพราะกาลเวลาและไม่มีการฟื้นฟู โดยชาวบ้านที่อยู่ใกล้กำแพงไม่ได้สนใจการเตือนของรัฐบาลว่าด้วยกำแพงเมืองจนเป็นสมบัติของโลก จุดที่กว้างสุดของกำแพงมีขนาด 9.144 เมตร และจุดที่สูงสุดคือ 3.6576 เมตร และส่วนที่สูงที่สุดของหอคอย สูงถึง 7.9248 เมตร ความยิ่งใหญ่ของส่งก่อสร้างนี้สามารถที่จะเห็นได้แม้กระทั้งอยู่บนดวงจันทร์