ท่องเที่ยวจีนดินแดนที่สูงที่สุดบนเทือกเขาหิมาลัย

china tibet

ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจีนแล้วมีแหล่งที่เที่ยวมากมายให้เราเลือกไป การจะไปเมืองจีนได้ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะอยู่ไม่ใกล้จากประเทศของเรามากนัก วันนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสอากาศที่หนาวเหน็บเย็นเหยือก บนเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกบนยอดเขาหิมาลัยกัน นั้นก็คือพระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ที่นี่ถือเป็นดินแดนหลังคาโลกที่มีเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ด้วย

เขตติดต่อของเขตปกครองตนเองทิเบต

ทิศใต้ติดกับประเทศเนปาล ประเทศภูฎาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐกะฉิ่น (ประเทศเมียนมา) รัฐอัสสัมและรัฐนาคาแลนด์ ประเทศอินเดีย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณเสฉวน

ทิศตะวันตกติดต่อกับรัฐซัมมูและรัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย

ประวัติของพระราชวังโปตาลา

พระราชวังหลังนี้ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1648 เป็นรูปแบบของปราสาทซ้อนกันหลายหลัง ซึ่งพระราชวังหลังแรกที่สร้างก็คือ วังขาว มีสีขาวเป็นจุดสังเกตที่เด่นชัด อีก 50 ปีให้หลังได้มีการพระราชวังเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายหลังด้วยนั่นก็คือพระราชวังแดงหรือที่เรียกกันว่าวังแดง มีจุดสังเกตที่เด่นชัดก็คือพระราชวังเป็นสีแดง ปัจจุบันพระราชวังโปตาลา ถูกจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาสักการะ ภายในพระราชวังขาวได้สร้างเป็น สำนักงาน โรงเรียนสอนศาสนา ส่วนพระราชวังสีแดงยังคงใช้ทำพิธีกรรมต่างๆ อยู่ เป็นเหมือนศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมของกรุงลาซา

การเดินทางไปเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ต้องทำอย่างไรบ้าง

การที่เราจะไปกรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ได้นั้น เราต้องนั่งเครื่องบินไปที่มณฑลต่างๆ ในประเทศจีนเสียก่อน เพราะเครื่องบินที่ประเทศไทยของเราไม่มีบินไปกรุงลาซาเลย หรือบางคนที่ชอบชมวิวสวยๆ นั่งชิวๆ ก็อาจจะนั่งรถไฟไปก็ได้นั่งในประเทศจีนไปหรือว่าจะนั่งไปจากประเทศไทยก็ได้ แล้วแต่เวลาและความสะดวกที่คุณเลือกเลย