สหภาพยุโรป คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

สำนวนไทยได้กล่าวไว้ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ซึ่งเช่นเดียวกันกับประเทศแต่ละประเทศหากไร้ซึ่งที่พึ่งพาการจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือในด้านต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีองค์กร หรือ ที่หลายคนเรียกกันโดยทั่วไปว่าสหภาพนั้นก็จะทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีผู้นำและจะรวมตัวกันเพิ่มถ่วงดุลอำนาจให้สมดุลนั่นเอง และสหภาพต่างในโลกของเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายสหภาพ แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้กับสหภาพยุโรปที่เรามักจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะมารู้กันว่าสหภาพยุโรปทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไร สหภาพยุโรปหรือ European Union (EU) ถูกตั้งขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957 โดยการลงสนธิสัญญาโรม จนทำให้ประเทศสมาชิกเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพ ความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุโรป ลดสงครามในการแย่งชิงฆ่าฟันกันไปได้จนเกิดความสงบบสุขถือเป็นความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้น เริ่มแรกในการก่อตั้งสหภาพยุโรปมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก ในแรกเริ่มก่อตั้งยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าสหภาพยุโรปแต่ก่อตั้งกันในนาม ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community – ECSC) จนมีสมาชิดเข้ามาเพิ่มในแต่ละปีจนมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ […]

มุมมองของคนทั่วโลกที่มีต่อสหภาพยุโรป

ในปี 2016 เกิดเรื่องอันน่าตกใจขึ้น เมื่อประชาชนชาวอังกฤษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 46 ล้านคน ได้ลงคะแนน 52 ต่อ 48 % โหวตให้อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่น่าจะเป็นปมปัญหาบางอย่างมากกว่า และปัญหานั้นก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องในอดีต ซึ่งประเทศอังกฤษเคยเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ เคยเป็นเจ้าอาณานิคมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันนี้กลับกลายต้องมาเป็นรองเยอรมัน และฝรั่งเศส ทั้งที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกตน นอกจากนี้ยังบังคับให้มีการเปลี่ยนสกุลเงินรวมทั้งมาตราชั่งตวงวัดต่างๆตามแบบยุโรป ทำให้ความรู้สึกของอังกฤษที่มีต่อสหภาพยุโรปเกิดความสั่นคลอนจนถึงขั้นแตกหัก และชาวยุโรปต่างๆซึ่งเป็นประเทศเกาะ เช่น ไอร์แลนด์ หรือกรีนแลนด์ ก็เป็นประเทศรักในชาตินิยมเป็นอย่างมาก ต่างจากชาวยุโรปอื่นๆที่เป็นประเทศแผ่นดินใหญ่ โดยชาวยุโรปแผ่นดินใหญ่มีความรู้สึกว่าตัวเองคือชาวยุโรปอย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ชาวยุโรปที่เป็นเกาะจึงมีความรู้สึกอยากเอาชนะ ฝรั่งเศสกับเยอรมันบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากในสมัยโบราณเคยก่อสงครามสู้รบกันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ชาวยุโรปที่เป็นเกาะมีความรู้สึกต่อสหภาพยุโรปเหมือนชาวอังกฤษ แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าเพราะยังไม่เกิดการแตกหัก หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ โลกจับตามองสหภาพยุโรป ภายใต้ความคิดว่า การรวมกลุ่มของ EU ให้ความสำคัญรวมทั้งยึดหลักการอันหลากหลาย เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วม ไม่กีดกันคนในสังคม ไม่ เต็มไปด้วยหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสันติภาพ แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดที่มองสหภาพยุโรปก็แตกออกเป็น 2 ฝ่าย แนวคิดแรกคือ มองโลกตามความเป็นจริง คือ EU ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก ถึงแม้จะดูว่ากลมเกลียวกันแค่ไหนก็ตาม […]

เปิดความสัมพันธ์ของรัสเซียและสหภาพยุโรป

หากย้อนไปในปี พ.ศ. 2557 ตอนนั้นเกิดปัญหาการแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครน ซึ่งเรื้อรังมามากกว่า 6 เดือน ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลของรัสเซียและรัฐบาลของยูเครน ได้ออกมาโต้ตอบกันอย่างไม่มีใครยอมใคร ทั้งการส่งกองทัพไปเฝ้าที่ชายแดน , การห้ามทำธุรกรรมทางการค้าต่อกัน จนปัญหาลุกลามใหญ่โต กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ กับสหภาพยุโรป เพราะรัสเซียให้การสนับสนุนแก่กลุ่มกบฏของรัสเซีย ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครน จากการกระทำในครั้งนี้ทำให้สหรัฐฯ, EU,ญี่ปุ่น ไม่พอใจรัสเซียเป็นอย่างมาก เลยดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทั้งในเรื่องของพลังงาน ,การทหาร ,การเงิน อีกทั้งห้ามบุคคลของรัฐบาลรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามเย็นเป็นต้นมา ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ไม่ได้มาจากเรื่องนี้เรื่องเดียว โดยในอดีตยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ทำให้ประชากรในยูเครนเต็มไปด้วยความผสมผสาน ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ , ภาษา ,วัฒนธรรม ประชากรจากภาคตะวันออกและจากภาคใต้ ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ ร่วมทั้งสร้างรายได้หลักจากอุตสาหกรรม ทางด้านตะวันตกใช้ภาษายูเครน อีกทั้งสร้างรายหลักจากเกษตรกรรม ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ปัญหาเกิดมากขึ้นไปอีก เมื่อรัฐบาลยูเครนก็แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ กลุ่มฝักใฝ่ EU และกลุ่มฝักใฝ่รัสเซีย ส่งผลให้การดำเนินนโยบายต่างๆ เป็นไปอย่างขลุกขลัก ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2556 ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างรุนแรง […]