บทบาทของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก

ในปี 2017 บทบาทของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก ยังคงมีความโดดเด่น จนเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ อีกทั้งเป็นการคานอำนาจของอำนาจฝั่งตะวันตกอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา,ยุโรป อาจมีรัสเซียด้วย เศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวด้วยอัตราที่สูง ในอัตรา 6-7 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ด้วยตัวเลขนี้เพียงอีกไม่นานเกินรอจีนจะมีขนาดทางด้านเศรษฐกิจแซงหน้าญี่ปุ่นอย่างแน่นอน โดยขึ้นไปอยู่อันดับ 2 เป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จากข้อมูลพบว่าสัดส่วนของการส่งออก – นำเข้าสินค้ารวมทั้งบริการของจีน ก็มีมากขนาด 1 ใน 4 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลก โดยการที่เศรษฐกิจของจีนใหญ่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงอย่างนี้ ผลประโยชน์ของจีนในภาคส่วนต่างๆของประเทศ ก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ความร่ำรวยของประเทศจีนเกิดขึ้น จากนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับการหลั่งไหลของเงินทุนบวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากตะวันตก อีกทั้งขณะนั้นประเทศจีนมีกำลังแรงงานมนุษย์อย่างเหลือเฟือ ส่วนอัตราแรงงานยังคงอยู่ระดับต่ำ ส่วนแรงงานจีนเป็นแรงงานชั้นเยี่ยมที่นำมาฝึกฝนได้ง่าย เป็นไว จีนเลยสามารถส่งสินค้าของประเทศตนเอง ออกไปบุกตลาดอเมริกาและบุกยุโรปได้อย่างหมูๆ จีนมีความน่ากลัว ตรงที่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีแถมมีราคาถูก จนได้รับการขนานนามอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นโรงงานของโลก ต่อมาจีนสามารถบุกตลาดโลกได้สำเร็จ ส่งผลให้การจ้างงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประชาชนก็มีรายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน และบทบาทของจีนในเวทีการเมืองนานาประเทศ ทั้งแบบทวิภาคี – พหุภาคี ก็มีเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การเมืองและการทหารของจีนก็เกิดความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว จนกระโดดขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชีย พอประเทศจีนขึ้นมามีฐานะเป็นมหาอำนาจ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ,การทหาร , […]

ทำความรู้จักกับประเทศมหาอำนาจทางฝั่งยุโรป

ประเทศมหาอำนาจ คือ ประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า มีความแข็งแกร่ง จนกระทั่งแผ่กำลังของตนในระดับโลกได้ด้วยความเข้มแข็ง ลักษณะสำคัญของประเทศมหาอำนาจ คือ มีกำลังอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจที่โดดเด่น รวมทั้งต้องมีอิทธิพลทางการทูตรวมทั้งต้องมีอำนาจแบบอ่อน โดยเป็นสาเหตุให้ประเทศด้อยอำนาจ ต้องทำการพิจารณารับฟังความคิดเห็นของประเทศมหาอำนาจ ก่อนทำกิจกรรมการใดๆ ของประเทศตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ลักษณะเด่นของประเทศมหาอำนาจ คือ ต้องสามารถจำแนกขีดความสามารถ ได้ในบางครั้ง อีกทั้งสถานภาพของประเทศมหาอำนาจ ต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานประชุม ณ กรุงVienna หรือการประชุมของหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น การประชุมของ UNSC เป็นต้น คำว่า ประเทศมหาอำนาจ ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในยุคหลังนโปเลียน การแบ่งขั้นของประเทศด้อยอำนาจกับประเทศมหาอำนาจเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้สนธิสัญญาเชามง ค.ศ. 1814 จากจุดนี้นี่เอง ทำให้ดุลภาพแห่งอำนาจระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน เยอรมนีมหาอำนาจแห่งทวีปยุโรป 2560 เยอรมนี เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแห่งทวีปยุโรป อันมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรองเพียงสหรัฐฯ , จีน , ญี่ปุ่น เท่านั้นประเทศเยอรมนีมีพื้นที่ทั้งหมด 357,021 ตารางกิโลเมตร ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศเดนมาร์ก ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพพ่วงด้วยรัฐสวัสดิการนครหลวงคือ […]

ทำความเข้าใจกับเส้นทางของเขตการค้าเสรี

ทำความเข้าใจการค้าเสรี การค้าเสรี เป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ มันคือการซื้อ – ขายสินค้ารวมทั้งบริการระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มเติม รวมทั้งปราศจากการกีดกันทางการค้าทั้งหลาย และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน , เคลื่อนย้ายทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างอิสรเสรี การค้าเสรี เป็นการค้าอันปราศจากการกีดกันจากรัฐบาล ในเรื่องของการค้าทั้งระหว่างปัจเจกบุคคลและบริษัท ซึ่งอยู่คนละประเทศ ตามปกติแล้ว การค้าระหว่างประเทศจะต้องถูกจำกัดด้วยการเสียภาษี , เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการนำสินค้าเข้าและการส่งออกสินค้า ,รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนำเข้า ตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจ คือการค้าเสรี ต้องยกเลิกปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีนั้น นานาประเทศที่ตกลงกันอาจสร้างข้อจำกัดบางประการขึ้นมาก็ได้ โดยนักวิจารณ์มองว่าการกระทำนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทนั่นเอง ประเทศที่รวมตัวกันบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ได้เปิดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังเกิดการสงสัยกันอยู่ว่าการค้าเสรีนั้น สามารถช่วยประเทศโลกที่ยังไม่พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งการค้าเสรีนั้นสามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศโลกที่ 3 ได้จริงหรือไม่ ทำความเข้าใจเขตการค้าเสรี เขตการค้าเสรี เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจ ในการเปิดการค้าแบบเสรี แต่ก็มีข้อกำจัดบางระการ คือ ในเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากร , การจำกัดส่วนแบ่ง รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษกับสินค้าส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่สินค้าทุกประเภท ที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศกัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเช่นนี้ มีเป้าหมาย คือ […]