สหภาพยุโรป คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

สำนวนไทยได้กล่าวไว้ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ซึ่งเช่นเดียวกันกับประเทศแต่ละประเทศหากไร้ซึ่งที่พึ่งพาการจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือในด้านต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีองค์กร หรือ ที่หลายคนเรียกกันโดยทั่วไปว่าสหภาพนั้นก็จะทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีผู้นำและจะรวมตัวกันเพิ่มถ่วงดุลอำนาจให้สมดุลนั่นเอง และสหภาพต่างในโลกของเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายสหภาพ แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้กับสหภาพยุโรปที่เรามักจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะมารู้กันว่าสหภาพยุโรปทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไร สหภาพยุโรปหรือ European Union (EU) ถูกตั้งขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957 โดยการลงสนธิสัญญาโรม จนทำให้ประเทศสมาชิกเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพ ความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุโรป ลดสงครามในการแย่งชิงฆ่าฟันกันไปได้จนเกิดความสงบบสุขถือเป็นความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้น เริ่มแรกในการก่อตั้งสหภาพยุโรปมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก ในแรกเริ่มก่อตั้งยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าสหภาพยุโรปแต่ก่อตั้งกันในนาม ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community – ECSC) จนมีสมาชิดเข้ามาเพิ่มในแต่ละปีจนมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ […]