บทบาทของ เยอรมนี และ Brexit ในสหภาพยุโรป

ภายหลังจากสหราชอาณาจักร ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการจาก EU ได้สร้างกระแสวิพากษ์ – วิจารณ์ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติเป็นอย่างมาก เพราะ EU คือ องค์กรระดับประเทศขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ โดยนับตั้งแต่การเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปี 1993 ซึ่งเปลี่ยนจาก EC มาเป็น EU ก็ยังไม่มีประเทศใดออกมาขอถอนตัวในการเป็นสมาชิกอีกเลย ซึ่งทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้นานาประเทศต่างให้ความสนใจว่า EU จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองน้อยที่สุด EU ไม่สบอารมณ์จากการถอนตัวของ UK ข้อพิพากษ์อันน่าสนใจในข้อต่อมาก็คือ เรื่องประเด็น Brexit คือ เหตุใดกันเล่าที่ EU ไม่ค่อยพึงพอใจ ทั้งๆที่ความจริงแล้ว EU ก็ไม่ได้สนใจ UK อยู่แล้ว โดยการถอนตัวในครั้งนี้ของ UK เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจต่อความอ่อนแอทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง เพราะท่าทีของสหรัฐกับรัสเซียเองต่าง ก็มีอาการแข็งข้อมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ทางฝ่าย EU เองเลือกที่จะใช้นโยบายแบบไม่จริงจัง ทั้ง ปัญหาผู้ลี้ภัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคได้ หรือทาง EU […]