จับประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2561

เมื่อดูจากเศรษฐกิจโลกในปี 2560 คุณจะเห็นได้ว่า ตลาดหุ้นมีการเจริญเติบโตอย่างน่าชื่นชม ซึ่งนับเป็นปีอันยอดเยี่ยมของนักลงทุนทั้งหลาย แต่การเจริญเติบโตนี้จะส่งผลถึงปี 2561 อย่างไรบ้าง จับประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตอันน่าชื่นใจนี้ มาจากการลดเพดานภาษีของสหรัฐซึ่งก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปี 2561 เกิดการเจริญเติบโต 2.5% และตลาดหุ้นของสหรัฐโตอย่างเรื่อยๆ ถึงแม้จะโตในอัตราที่น้อยกว่าปี 2560 ก็ตาม แต่สำหรับในบางภูมิภาค เศรษฐกิจอาจมีแรงไม่เท่าปีก่อน โดยประเทศจีนมีการเติบโตลดลง เช่นเดียวกับยุโรป ที่เศรษฐกิจไม่น่าโตได้เหมือนปี 2560 และเศรษฐกิจของอังกฤษลดลงที่ประมาณ 1.3-1.4% การปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐ พลังที่สำคัญของตลาดหุ้นประจำปี 2561 คือการที่พรรค Republican ออกนโยบายปฏิรูปภาษี ผ่านสภาในเดือนธันวาคม 2560  แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าบริษัทต่างๆรวมถึงผู้บริโภคจะปรับตัวกับนโยบายนี้อย่างไร มันจะส่งผลทำให้เกิดการลงทุน หรือการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นไหม นักวิเคราะห์บางกลุ่ม กล่าวว่าการปฏิรูปนี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐโตอย่างรุนแรงเกินจนไป ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องทำการเร่งปรับขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยและนโยบาย ในเดียวกัน ประเทศอื่นๆก็กำลังปรับลดการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม โดยอาจทำให้เกิดการชะลอตัวได้ แต่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างไม่เสียดุลการค้า อย่างมีนัยสำคัญ นโยบายปกป้องทางการค้า การเข้ามาของประธานาธิบดี Donald trump ก่อให้เกิดความกังวลต่อนานาประเทศ […]

จับตามองมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก 2018

สำนักวิจัย Oxford Economics วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2018 จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสูงสุด หลังจากที่ค่อยๆฟื้นตัวหลังจากชะงักเพราะเจอ ‘วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์’ ซึ่งมีการขยายตัวของการค้าโลกเป็นเครื่องมือสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเกิดการชะลอตัวอยู่ อันเนื่องมาจากจากการควบคุมการเงินซึ่งมีความเข้มงวดขึ้น ของทางการ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของหลายประเทศในเอเชียที่ส่งสิงค้าออกไปยังประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2050 เมืองจีนจะกลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในอันดับ 1 โดยมีรูปร่างของเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ 20 เมื่อวัดจาก GDP at PPP ของโลก และประเทศอเมริกากับก็ยุโรปกลับมีรูปทรงลดน้อยลงเหลือเพียงจำนวนร้อยละ 12 ตามด้วยจำนวนร้อยละ 9 ปี 2016 ประเทศจีนมีขนาด GDP ขนาดใหญ่ทะยานขึ้นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.3 อย่างสม่ำเสมอ ตลอด 5 ปีจนถึงปัจจุบันนี้  และตอนนี้จีนกำลังทำการปรับปรุงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่จากข้อมูลกลับพบว่าเศรษฐกิจของประเทศจีน ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เป็นลำดับต้นๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดกำเนิดใหม่ เพราะจีนมีกำลังซื้อมาก เนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่ ประชาชนจำนวนมหาศาล ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบ แบบ Commodity […]

การรวมตัวจากหลายประเทศที่เรียกว่าสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป หรือที่หลายๆคนมักจะได้ยินชื่อว่า EU ตามข่าวโทรทัศน์นั่นแหละ เป็นการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากหลายประเทศเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 28 ประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป ใช้กระบวนกฎหมายซึ่งทำให้เป็นระบบเดียวกัน มีการใช้บังคับกับรัฐสมาชิกทุกประเทศ ทางด้านนโยบายสหภาพยุโรป ก็เน้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการรวมทั้งทุนด้วยความเสรีในตลาดเดี่ยว มีการตรากฎหมายเรื่องความยุติธรรม ส่วนกิจการในประเทศก็ใช้นโยบายร่วมกันเรื่องของการค้า , การเกษตร , การประมง และการพัฒนาภูมิภาค  อีกทั้งการควบคุมหนังสือเดินทางก็ถูกเลิกภายในพื้นที่ Schengen โดยพื้นที่ Schengen คือ การตกลงระหว่างประเทศใน 24 ประเทศ ของทวีปยุโรปที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มนี้ สามารถเดินทางข้ามประเทศไปมาหากันกันได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง โดยประชากรของสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเมืองสูง จากข้อมูลปี ค.ศ.2006 พบว่ามีประชากรประมาณ 75% อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง สหภาพยุโรป ได้ดำเนินงานผ่านระบบผสม คือ สหภาพบวกกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประกอบด้วยองค์กรเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 7 องค์กร ซึ่งเรียกว่าสถาบันของสหภาพยุโรป  ได้แก่ ที่ประชุมยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป […]