การจะเป็นมาหาอำนาจของโลกตัวแปรสำคัญคืออะไร

ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ,การเมืองระหว่างประเทศ , การเมืองภายในประเทศ ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายหลายตัว โดยมีตัวแปรชิ้นสำคัญ คือ การเกิดประเทศซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , โครงสร้างทางสังคม รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเหนือกว่าประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถึงจะถูกจัดให้อยู่ในฐานะประเทศมหาอำนาจ หากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ คุณจะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษ , ฝรั่งเศส , สเปน , วิลันดา , โปรตุเกส ประเทศเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการกำหนดเรื่องการเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกา กับรัสเซีย ได้กลายมาเป็น 2 มหาอำนาจซึ่งคอยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นการมีความรู้บวกกับวิสัยทัศน์ ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศว่า ณ ขณะปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมทั้งการวัดศักยภาพของประเทศซึ่งสามารถดูได้ว่าจะพัฒนาประเทศต่อไปอย่างไร ในอนาคตนั้น จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุด หากเราศึกษาจากปรากฏการณ์ระหว่างยุคสงครามเย็น ประเทศมหาอำนาจ คือ สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ทั้ง 2 ประเทศนี้ได้ซ่อนความสำคัญของประเทศในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ , ฝรั่งเศส , […]