ทำความเข้าใจกับเส้นทางของเขตการค้าเสรี

ทำความเข้าใจการค้าเสรี การค้าเสรี เป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ มันคือการซื้อ – ขายสินค้ารวมทั้งบริการระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มเติม รวมทั้งปราศจากการกีดกันทางการค้าทั้งหลาย และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน , เคลื่อนย้ายทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างอิสรเสรี การค้าเสรี เป็นการค้าอันปราศจากการกีดกันจากรัฐบาล ในเรื่องของการค้าทั้งระหว่างปัจเจกบุคคลและบริษัท ซึ่งอยู่คนละประเทศ ตามปกติแล้ว การค้าระหว่างประเทศจะต้องถูกจำกัดด้วยการเสียภาษี , เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการนำสินค้าเข้าและการส่งออกสินค้า ,รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนำเข้า ตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจ คือการค้าเสรี ต้องยกเลิกปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีนั้น นานาประเทศที่ตกลงกันอาจสร้างข้อจำกัดบางประการขึ้นมาก็ได้ โดยนักวิจารณ์มองว่าการกระทำนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทนั่นเอง ประเทศที่รวมตัวกันบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ได้เปิดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังเกิดการสงสัยกันอยู่ว่าการค้าเสรีนั้น สามารถช่วยประเทศโลกที่ยังไม่พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งการค้าเสรีนั้นสามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศโลกที่ 3 ได้จริงหรือไม่ ทำความเข้าใจเขตการค้าเสรี เขตการค้าเสรี เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจ ในการเปิดการค้าแบบเสรี แต่ก็มีข้อกำจัดบางระการ คือ ในเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากร , การจำกัดส่วนแบ่ง รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษกับสินค้าส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่สินค้าทุกประเภท ที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศกัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเช่นนี้ มีเป้าหมาย คือ […]

จับประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2561

เมื่อดูจากเศรษฐกิจโลกในปี 2560 คุณจะเห็นได้ว่า ตลาดหุ้นมีการเจริญเติบโตอย่างน่าชื่นชม ซึ่งนับเป็นปีอันยอดเยี่ยมของนักลงทุนทั้งหลาย แต่การเจริญเติบโตนี้จะส่งผลถึงปี 2561 อย่างไรบ้าง จับประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตอันน่าชื่นใจนี้ มาจากการลดเพดานภาษีของสหรัฐซึ่งก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปี 2561 เกิดการเจริญเติบโต 2.5% และตลาดหุ้นของสหรัฐโตอย่างเรื่อยๆ ถึงแม้จะโตในอัตราที่น้อยกว่าปี 2560 ก็ตาม แต่สำหรับในบางภูมิภาค เศรษฐกิจอาจมีแรงไม่เท่าปีก่อน โดยประเทศจีนมีการเติบโตลดลง เช่นเดียวกับยุโรป ที่เศรษฐกิจไม่น่าโตได้เหมือนปี 2560 และเศรษฐกิจของอังกฤษลดลงที่ประมาณ 1.3-1.4% การปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐ พลังที่สำคัญของตลาดหุ้นประจำปี 2561 คือการที่พรรค Republican ออกนโยบายปฏิรูปภาษี ผ่านสภาในเดือนธันวาคม 2560  แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าบริษัทต่างๆรวมถึงผู้บริโภคจะปรับตัวกับนโยบายนี้อย่างไร มันจะส่งผลทำให้เกิดการลงทุน หรือการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นไหม นักวิเคราะห์บางกลุ่ม กล่าวว่าการปฏิรูปนี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐโตอย่างรุนแรงเกินจนไป ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องทำการเร่งปรับขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยและนโยบาย ในเดียวกัน ประเทศอื่นๆก็กำลังปรับลดการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม โดยอาจทำให้เกิดการชะลอตัวได้ แต่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างไม่เสียดุลการค้า อย่างมีนัยสำคัญ นโยบายปกป้องทางการค้า การเข้ามาของประธานาธิบดี Donald trump ก่อให้เกิดความกังวลต่อนานาประเทศ […]

จับตามองมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก 2018

สำนักวิจัย Oxford Economics วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2018 จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสูงสุด หลังจากที่ค่อยๆฟื้นตัวหลังจากชะงักเพราะเจอ ‘วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์’ ซึ่งมีการขยายตัวของการค้าโลกเป็นเครื่องมือสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเกิดการชะลอตัวอยู่ อันเนื่องมาจากจากการควบคุมการเงินซึ่งมีความเข้มงวดขึ้น ของทางการ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของหลายประเทศในเอเชียที่ส่งสิงค้าออกไปยังประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2050 เมืองจีนจะกลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในอันดับ 1 โดยมีรูปร่างของเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ 20 เมื่อวัดจาก GDP at PPP ของโลก และประเทศอเมริกากับก็ยุโรปกลับมีรูปทรงลดน้อยลงเหลือเพียงจำนวนร้อยละ 12 ตามด้วยจำนวนร้อยละ 9 ปี 2016 ประเทศจีนมีขนาด GDP ขนาดใหญ่ทะยานขึ้นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.3 อย่างสม่ำเสมอ ตลอด 5 ปีจนถึงปัจจุบันนี้  และตอนนี้จีนกำลังทำการปรับปรุงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่จากข้อมูลกลับพบว่าเศรษฐกิจของประเทศจีน ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เป็นลำดับต้นๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดกำเนิดใหม่ เพราะจีนมีกำลังซื้อมาก เนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่ ประชาชนจำนวนมหาศาล ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบ แบบ Commodity […]