สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ (The Terracotta Warriors) คือมหาสุสุสานของจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้ แห่งราชวงศ์ฉิน อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตำบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ซึ่งไนปี 1987 ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของจีน มหาสุสานนี้ถูกค้นพบโดยชาวนาคนหนึ่งชื่อว่า ซีหยาง ได้ขุดดินเพื่อทำบ่อน้ำ แต่ก็ต้องพบเจอกับหุ่นทหารดินเผา ที่มีอายุถึง 2,000 ปี

จิ๋นซีฮ่องเต้ ถือว่าเป็นทั้งมหาราช และทรราช พระองค์ทรงสร้างคุณประการต่อแผ่นดินจีนมากมาย เช่นการรวบรวมแผ่นดินจีน จาก 7 แคว้น , สร้างรากฐานของประเทศ มีการให้ไช้เงินตราแบบเดียวกัน และยังเป็นผู้สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการรุกรายของชนเผ่าซงหนูอีกด้วย แต่ในด้านดีก็มีด้านร้าย เมื่อพระองค์ทรงครองราชย์ทรงใช้อำนาจที่มีปรกครองอย่างเหี้ยมโหด ใครขวางต้องตายทุกคน และที่โหดร้ายที่สุดก็คือ สังหารนักศึกษาขงจื้อกว่า 400 คน และทำลายศิลปะ และคำสอนที่ขัดแย่งกับตนเอง จิ๋นซีฮ่องเต้นั้น วรรคตเมื่อ 208 ปี ก่อนค.ศ.

สุสานนี้ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งคาดคะเนว่ามีพื้นที่รวมกว่า 2,180 ตร.กม จากการสำรวจของรัฐบาลจีน และนักโบราณคดี สามารถขุดค้นพบ หุ่นทหารดินเผากว่า 8,000 ตัว และที่น่าแปลกใจที่สุดคือหุ่นแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลย แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เจอพระศพของมหาจักรพรรดิจิ๋นซี

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี เมืองซีอาน ปิดไห้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม ของไนสุสานที่ได้ขุดขึ้นมา ซึ่งได้รวบรวมของมีค่า หุ่นกินเผา ม้าศึก และ พระศพ ของสนม มากมาย ไนปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้าไปชมมากมาย