เหตุผลทำไมอังกฤษถึงอยากออกจากสหภาพยุโรป

หลังจากเหตุการณ์ลงประชามติออกจาก EU ของประชาชนในสหราชอาณาจักร ด้วยคะแนน 52 ต่อ 48 รวมทั้งจากการที่ นาย David Cameron นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ หากแต่คำถามต่อมา คือเหตุผลอะไร ที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเช่นนี้…

ไม่ต้องการอุ้มชูประเทศสมาชิกมีเศรษฐกิจตกต่ำ

เมื่อประเทศสมาชิกเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างเช่น ประเทศกรีซ ที่พบกับปัญหาจนเกือบล้มละลาย จนเกือบจะถูกบีบให้ออกจาก สมาชิก EU นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอีกหลายประเทศที่มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้ประเทศร่ำรวย ต้องแบ่งงบประมาณของตน ในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อไม่ให้ปัญหาส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปได้

เสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆ

โดยประเทศอังกฤษ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EU ซึ่งจากการช่วยเหลือนี้ ทำให้อังกฤษต้องสูญเสียงบประมาณไปจำนวนมาก แน่นอนว่าประชาชนชาวอังกฤษก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ อีกทั้ง EU ยังไม่อาจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสรีและประชาธิปไตย

ประชาชนชาวอังกฤษ มักจะมองคนในประเทศชาติของตัวเองเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ยึดถือความภาคภูมิใจในเสรีภาพทางการเมือง และระบอบประชาธิปไตยของตนเป็นอย่างมาก บวกกับอารมณ์ความรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาของ EU ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เช่น ปัญหาการโยกย้ายเข้าเมืองของสมาชิก EU , ปัญหาด้านผู้อพยพจากตะวันออกกลาง , ปัญหาที่ต้องร่วมจ่ายค่าสมาชิกกว่า 11,000 ล้านปอนด์ หากแต่มีผลตอบแทนกลับมาเพียงเศษเสี้ยว ทำให้ประชาชนชาวอังกฤษมีความรู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบอย่างรุนแรง

นโยบายทางการเมือง

นายกรัฐมนตรี นาย David Cameron แห่งอังกฤษ ได้กล่าวถึงนโยบายของตัวเอง เอาไว้ว่า ถ้าตนได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการจัดทำประชามติให้ประชาชนแยกตัวออกจาก EU ได้ ซึ่งนโยบายนี้นี่เอง ที่ทำให้เขาได้รับการโหวตอย่างถล่มทลายหลังจบเหตุการณ์ลงประชามติ เขาก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว เพราะประชาชนชาวอังกฤษต้องการออกจากสหภาพยุโรป ในขณะที่นาย David Cameron รณรงค์ให้อังกฤษอยู่ต่อ

เสรีภาพทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นๆ

การเป็นสมาชิก EU ทำให้อังกฤษไม่อาจทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นๆได้อย่างอิสระ เพราะสหภาพยุโรปได้พัฒนาตลาดเดียว ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้บังคับกับรัฐสมาชิกทุกรัฐ อีกทั้งยังมีการยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง , มุ่งประกันการเคลื่อนย้ายบุคลากร และคงไว้ซึ่งนโยบายการค้าเกษตรกรรม เท่านั้นยังไม่พอ การทำแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากธนาคารกลางของยุโรปเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด

จากกฎข้อบังคับอันเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป และการเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆ จึงทำให้ประชาชนชาวอังกฤษมองว่า สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาในการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเอง และถ้าออกจาก EU อังกฤษก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเสียงบประมาณช่วยเหลืออีกด้วย

admin