เหตุผลทำไมอังกฤษถึงอยากออกจากสหภาพยุโรป

หลังจากเหตุการณ์ลงประชามติออกจาก EU ของประชาชนในสหราชอาณาจักร ด้วยคะแนน 52 ต่อ 48 รวมทั้งจากการที่ นาย David Cameron นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ หากแต่คำถามต่อมา คือเหตุผลอะไร ที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเช่นนี้… ไม่ต้องการอุ้มชูประเทศสมาชิกมีเศรษฐกิจตกต่ำ เมื่อประเทศสมาชิกเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างเช่น ประเทศกรีซ ที่พบกับปัญหาจนเกือบล้มละลาย จนเกือบจะถูกบีบให้ออกจาก สมาชิก EU นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอีกหลายประเทศที่มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้ประเทศร่ำรวย ต้องแบ่งงบประมาณของตน ในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อไม่ให้ปัญหาส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปได้ เสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆ โดยประเทศอังกฤษ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EU ซึ่งจากการช่วยเหลือนี้ ทำให้อังกฤษต้องสูญเสียงบประมาณไปจำนวนมาก แน่นอนว่าประชาชนชาวอังกฤษก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ อีกทั้ง EU ยังไม่อาจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสรีและประชาธิปไตย ประชาชนชาวอังกฤษ มักจะมองคนในประเทศชาติของตัวเองเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ยึดถือความภาคภูมิใจในเสรีภาพทางการเมือง และระบอบประชาธิปไตยของตนเป็นอย่างมาก บวกกับอารมณ์ความรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาของ EU ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เช่น ปัญหาการโยกย้ายเข้าเมืองของสมาชิก EU , ปัญหาด้านผู้อพยพจากตะวันออกกลาง , ปัญหาที่ต้องร่วมจ่ายค่าสมาชิกกว่า […]