รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป มีด้วยกัน 28 ประเทศด้วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วนั้นสหภาพยุโรปเกิดขึ้นจากการก่อตั้งจาก 6 รัฐ ได้แก่ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก และต่อมาจึงได้เพิ่มเข้ามาอีก 28 ประเทศตามข้อมูลด้านล่าง