สหภาพยุโรป (European) คือศูนย์รวมของมหาอำนาขทางเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปโดยมี 28 ประเทศเข้ารวมซึ่งโดยแต่ละประเทศจะมีที่ตั้งอยู่ในแถบยุโรป มีประชากรโดยรวม 500 ล้านคน สหภาพยุโรปพัฒนาตลาดเดี่ยวภายในผ่านระบบกฎหมายทำให้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้บังคับในรัฐสมาชิกทุกประเทศ นโยบายสหภาพยุโรปมุ่งประกันการเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า บริการและทุนอย่างเสรีในตลาดเดี่ยว ตรากฎหมายด้านยุติธรรมและกิจการในประเทศและธำรงนโยบายร่วมกันด้านการค้า และเกษตรกรรมและการประมงของแต่ละภูมิภาคโดยใช้สกุลเงินยูโร การถือกำเนิดของสหภาพยุโรปเกิดขึ้นมาจากสภาถ่านหินเหล็กกล้าแห่งยุโรป